Herstel van verhoudings

 Groei in verhoudings

 Persoonlike heling binne verhouding

 Huweliksvoorbereiding

 Beter kommunikasie binne verhouding

Benadering:

 Vertroulikheid

 Persoonlike aandag

 Vertroue in Imago-proses

 Pastorale aanslag

Text Box: Ansie Joubert Verhoudingsterapie
Text Box: Met Imago kan jy die liefde kry wat jy soek!
Rounded Rectangle: Dienste
Rounded Rectangle: Hoofblad
Rounded Rectangle: Agtergrond
Rounded Rectangle: Dienste
Rounded Rectangle: Skakels
Rounded Rectangle: Kontak my
Rounded Rectangle: Kontak my by:

072 186 1658
021 851 2519

ansie@verhoudings.co.za