Ansie het haar B.A. by PU vir CHO behaal en Honneurs in Sielkunde by die Universiteit van Stellenbosch. Daarna het sy dit aangevul metn M.Th. in Klinies-Pastoraal.

Ansie is ook opgelei in Imago-verhoudingsterapie onder Jette Simon en l haar hierop toe, aangesien dit op n bewese proses geskoei is.

Geregistreer by SAAP - Praktyknommer A008/10

Ansie Joubert

Text Box: Ansie Joubert Verhoudingsterapie
Text Box: Met Imago kan jy die liefde kry wat jy soek!
Rounded Rectangle: Agtergrond
Rounded Rectangle: Hoofblad
Rounded Rectangle: Agtergrond
Rounded Rectangle: Dienste
Rounded Rectangle: Skakels
Rounded Rectangle: Kontak my
Rounded Rectangle: Kontak my by:

072 186 1658
021 851 2519

ansie@verhoudings.co.za